yukarı
Işığın Kaynağı Düşün ve Sanat Dergisi
Ana Sayfa > Ayın Dosyası
Ayın Dosyası
İlmi Siyaset
Ateş Düştüğü Yeri Yakar
Beyin Fırtınası
Düşünce Notları
Düşünceye Yön Verenler
Bilmediğini Bilen Bir Bilge...
 
İbrahim ÜLGER


“Cahil insan kendisinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir.”

İnsanlığın inişli çıkışlı dönemlerinde, tarihe yön veren kişilikler ortaya çıkar. Sokrates Milattan Önce dördüncü yüzyılda insanlığın en dibe vurduğu, çürümenin ve zulmün sıradanlaştığı bir dönemde, genel gidişatı sorgulayarak tarihin dipten yukarıya doğru çıkışı için değerlendirmeleri ve söylemleriyle yeni bir yön vermiştir. Gençler Sokrates’ten öylesine etkilenmiştir ki onun gibi sokaklarda yalın ayak yürümüş, düzeni belirleyen tanrıların kurallarını sorgulamaya başlamıştır. İnsanlığı soylu ve soysuz olarak düzenleyen köleci toplumun biçimsel yaşamına meydan okurcasına, asaletin biçimde değil, özde olduğunu göstermek için saçını uzatmış, doğal yaşama dönmüştür. Tüketime yönelik bir yaşama tepki olarak az yemeyi ve az tüketmeyi hedeflemiştir.

Sokrates kimdir? Sorusuna verilecek en doğru cevap, “Düzeni yöneten, genel geçer statükonun gidişatına uyum sağlamayan, bedeli ne olursa olsun, hiçbir dünyevi beklenti içine girmeyen kişidir.” denebilir. Çünkü o egemen düşünce tarafından, “zararlı fikirleriyle çevreyi zehirleyen” bir deli olarak görülmüştür. Ölüme mahkûm edilirken bile ölüme meydan okumuştur.

Geçmişten Geleceğe Köprü
Herkesin Bir Hikayesi Var
Aktivisler
Oku
Ötekiler Biziz
Portreler
Roman İşliği
Şiir'dem
Yerel Yönetimler