yukarı
Işığın Kaynağı Düşün ve Sanat Dergisi
Ana Sayfa > Ayın Dosyası
Ayın Dosyası
İlmi Siyaset
Ateş Düştüğü Yeri Yakar
Beyin Fırtınası
Düşünce Notları
Düşünceye Yön Verenler
Geçmişten Geleceğe Köprü
Dünyanın En Büyük Kehanet Meydanı
Apollon Tapınağı...
Yeryüzü Sürgünü


Mitolojiye göre baş Tanrı Zeus’un oğlu olan Apollon güneş tanrısıymış. Her sabah, dört tanrısal atın çektiği altın arabası ile peşinde güneş, gökyüzünü bir uçtan bir uca dolaşırmış. Bir gün yine altın arabası ile dolaşırken gökyüzünde korkunç bir piton yılanına rastlamış. Yılanın büyüklüğünden ve görünüşünden korkan Apollon tanrısal kılıcını çektiği gibi dev piton yılanını öldürmüş. Apollon dev piton yılanını öldürmüş ama bu sefer de vicdanı rahat etmemiş. Yılanı öldürerek tanrısallığının kirlendiğine inanan Apollon, kirlenen bu tanrısallığını temizleyebilmek için yeryüzüne inmiş ve 7 yıl boyunca burada bir kralın sürülerine çobanlık yapmış. Çobanlık yaparken tanrıların çalgısı liri çalmayı öğrenmiş. O kadar iyi ve güzel çalıyormuş ki Zeus ona müzik Tanrısı olmayı da sağlamış bu sayede.

Mitoloji, kâinatın bütünlüğünü tasvir ederken, insanın kusurlu gerçeğinin farkında olmak gerektiğini, bu nedenle olgunluğa erişmenin yolunun insanın yaptığı yanlışların bedelini ödemesi gerektiğinin anlatımıdır. İnsan nefsini kontrol altına aldıkça insanın insan olması gerektiğine yapılan bir vurgudur.

KÂİNATIN TÜM ZITLARINI BAĞRINDA TOPLAYAN APOLLON
İşte mitolojide müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı olan Apollon’un insanın tüm zaaflarının bileşkesidir adeta. Ayrıca kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kahinlik yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir (Kassandra). Zeus ve Leto’nun oğlu, Artemis’in ikiz kardeşidir. Ayrıca adı değişmeden, Roma mitolojisine geçen tek tanrıdır.
Herkesin Bir Hikayesi Var
Aktivisler
Oku
Ötekiler Biziz
Portreler
Roman İşliği
Şiir'dem
Yerel Yönetimler