yukarı
Işığın Kaynağı Düşün ve Sanat Dergisi
Ana Sayfa > Ayın Dosyası
Ayın Dosyası
İlmi Siyaset
Dünya Kuyunun Ağzı Kadar mı?
İbrahim ÜLGER

Siyaset sorunlara çözüm bulma sanatıdır. Çözüm gücü olabilmenin ön koşulu ise düşüncenin gelişmişlik seviyesidir. Düşünce sığ ve ezberlerden ibaret ise siyasetin çözüm bulması olanaksızdır. Bir düşünür, “İnsan küçük bir dünya, dünya büyük bir insandır.” der. Bunun anlamı şudur, insan kendisini ne kadar anlamış ise, dünyayı o kadar algılar. Dünyayı kuyunun ağzı kadar sananların çözüm önerileri o kadardır. Kuyunun içinde olanların elindeki enstrümanlar ne ise, siyaset aracı da odur. Elinde sopa olanın siyaset aracı sopa, mal satanın siyaset aracı mal, görsellik bulunan aracı görselliktir. Dünyaya, ait olduğu millet, din, ideoloji penceresinden bakanların göreceği yer pencerenin büyüklüğü kadardır.

“Ağaçları görüp ormanı görmeyenlerin” yaşama katkısı yoktur. Nitekim bulundukları çevrelerin dışındakilerini görmezden gelenlerin parçalı yaklaşımlarıyla sağlıklı, üretken siyaset yapılamamaktadır. Dün, bugün, yarın ilişkisini kurma becerisinden uzak olanların, kasaba eşrafı siyaseti ile insanlığın genel ya da özel sorunlarını anlamak güçtür.

Yaşadığımız çağın egemen siyaset tarzı teknolojinin ve tüketimin gelişmişliğiyle sınırlıdır. Teknoloji hızla gelişirken, kültür-sanat, edebiyat, sosyal bilimler, düşünce buna paralel gelişmemektedir.

Sorgulamaktan korkan insan gerçekliği ile karşı karşıyayız. Bu nedenledir ki kendilerine çizilen sınırların dışına çıkma becerisini gösteremeyenlerin geleceğe dair hayalleri olmadığı gibi, bugüne dair söyleyecekleri de ezberlenmiş tekrarlardan ibaret kalır.

Dünya genelinde “ilmi siyaset” de yapanlar doğaya egemen olma çabası içinde, dışındaki herkesi ezme ve tüketmekle meşguldür.  Yaşamın bu denli kısırlaştırıldığı bir ortamda yetiştirilen “hibrit tohumlu” insanların yaptığı en üst siyaset biçimi de teknolojinin gelişimi ile sınırlıdır.  Bu tohum ile büyüyen insanın köşeli olması kaçınılmazdır. Böylesi ortamda yetişenlerin gelişimi de, yukarıdakinin kötü bir kopyasıdır.
Ateş Düştüğü Yeri Yakar
Beyin Fırtınası
Düşünce Notları
Düşünceye Yön Verenler
Geçmişten Geleceğe Köprü
Herkesin Bir Hikayesi Var
Aktivisler
Oku
Ötekiler Biziz
Portreler
Roman İşliği
Şiir'dem
Yerel Yönetimler