yukarı
Işığın Kaynağı Düşün ve Sanat Dergisi
Ana Sayfa > Ayın Dosyası
Ayın Dosyası
İlmi Siyaset
Ateş Düştüğü Yeri Yakar
Beyin Fırtınası
Düşünce Notları
Düşünceye Yön Verenler
Geçmişten Geleceğe Köprü
Herkesin Bir Hikayesi Var
Aktivisler
Oku
Ötekiler Biziz
Portreler
Roman İşliği
Sanatın Düşündürdükleri...
Erdoğan BAYSALSanat kavramı sav olarak kabul gördüğü günden beri, bütün dallarındaki çalışma ve tartışmalar süregelmiştir. Övgü ve yergi düzeyindeki söylemleri de, buna paralel olarak devamlılığını sürdürmektedir. Eğer, sanatı bireyin becerisi olarak düşünürsek, insan denilen canlı var olduğu sürece, bu becerinin süreceği de kaçınılmazdır. O nedenle insan yaşamında önemli yeri vardır sanatın. Onun ötesinde sanatın her dalı önemlidir, özneldir. Dolayısıyla hepsini ayni kategori içinde değerlendirme olanağımız yoktur. Bu gerekçeyle bize ayrılan bu köşede, sanatın önemli bir dalı olan edebiyatla ilgili bölümü, başka bir adıyla yazılı edebiyatın dalı olan romanı tartışacağız…

Bu gerekçeyle köşemize önce ortak bir ad bulmayla yola çıkmayı düşündük. E-posta marifetiyle ulaşabildiğimiz kişilere “Ne isim koyalım?” diye sorduk. Toplam 118 köşe adı iletisi geldi. Bunların 74’ü farklı isimler olmasına karşın, 44 kişi ayni isimde birleşmişlerdi. Bu birleşik isim, “Roman İşliği”ydi. Açık söylemek gerekirse, bu isim benim yüreğimi de okşadı. Dolayısıyla çoğunluğun sesine uyup, köşemizin adını “Roman İşliği” olarak koymaya karar verdim. Umarım beğenilerinizi kazanırız.

Değerli okurlarım;
Bu ilk yazımda, köşemizin adının havasına girip, konunun yapısal derinliğine hemen girmeden, dünyada ve ülkemizde edebiyata/romana bakış açısının ne olduğu konusunda kısa kısa düşüncelerimi aktaracağım.
Şiir'dem
Yerel Yönetimler